กิจกรรม รพ.รร.จปร. ประจำสัปดาห์ แสดงผลตามลำดับ 15 รายการล่าสุด

ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
รพ.รร.จปร.ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานนิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร.
12/09/2562
2
รพ.รร.จปร. สนับสนุนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครังที่ 57
05/07/2562
3
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครังที่ 57 รอบชิงชนะเลิศ
12/09/2562
4
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครังที่ 57
13/09/2562
5
รพ.รร.จปร. รับระกาศนียบัตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562
13/09/2562
6
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๑
03/05/2561
7
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๑
03/05/2561
8
การเลือกเหล่า นนร.ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
27/04/2561
9
พิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจำปี ๒๕๖๑
09/04/2561
10
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑
11/04/2561
11
ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์
10/04/2561
12
ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์
10/04/2561
13
ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธิปิดการอบรมโครงการ "Smart Cadet 4.0"
27/03/2561
จำนวนข้อมูลทังหมด 73 รายการ แสดงรายการจำนวน 5 หน้า   หน้าละ 15  รายการ  ท่านกำลังอยู่หน้าที่  5 
คลิ๊กที่หมายเลขหน้าเพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
| 1 |2 |3 |4 |5 |

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001