กิจกรรม รพ.รร.จปร. ประจำสัปดาห์ แสดงผลตามลำดับ 15 รายการล่าสุด

ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
20/02/2563
2
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
18/02/2563
3
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
17/02/2563
4
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
14/02/2563
5
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
13/02/2563
6
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
12/02/2563
7
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
07/02/2563
8
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
06/02/2563
9
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
05/02/2563
10
ผอ.รพ.รร.จปร.อวยพรปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่ 2563
25/12/2562
11
ร่วมแข่งขันกีฬาภายใน รร.จปร. ประจำปี 2562
20/12/2562
12
จัดบูธการช่วยฟื้นคืนชีพ&AED
20/11/2562
13
ให้บริการทางการแพทย์ในการแข่งขันเดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62
03/11/2562
14
พิธีเปิดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน
01/11/2562
15
ผบ.รร.จปร.และคณะเข้าเยี่ยมชมการแข่งขันเครื่องบินเล็กและเครื่องร่อนผาดแผลงกลางแจ้ง
01/11/2562
จำนวนข้อมูลทังหมด 73 รายการ แสดงรายการจำนวน 5 หน้า   หน้าละ 15  รายการ  ท่านกำลังอยู่หน้าที่  4 
คลิ๊กที่หมายเลขหน้าเพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
| 1 |2 |3 |4 |5 |

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001