กิจกรรม รพ.รร.จปร. ประจำสัปดาห์ แสดงผลตามลำดับ 15 รายการล่าสุด

ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดี" และร่วมกิจกรรม "กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ"
28/07/2565
2
เข้าคัดกรองและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน รร.วัดสุตธรรมาราม และ รร.อนุบาลคุณากร
08/07/2565
3
กิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ เสนารักษ์ ผลัด1/65 ณ มว.พล.สร.รพ.รร.จปร.
08/07/2565
4
พิธีเปิดสมัครการฝึกอบรม พลทหารกองประจำการของเหล่าแพทย์
30/06/2565
5
จก.พบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุงหน่วยสายแพทย์ ทบ.ในพื้นที่ ทภ.1 ของ รพ.รร.จปร.
23/06/2565
6
รพ.วิภาวดีได้มอบวัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 826 doseให้แก่ รพ.รร.จปร.
13/06/2565
7
การตรวจร่างกาย ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ (แบบทั่วไป) (รอบสอง)
25/04/2565
8
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
17/10/2564
9
โครงการทำหมันถาวรสุนัขและแมวจรจัด ปี 64
10/02/2564
10
อบรมให้ความรู้เรื่องนิรภัยการฝึกและการปฐมพยาบาลโรคลมร้อน
09/02/2564
11
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข
16/12/2563
12
เดินวิ่งครอบครัว (Fun run 3 Kms.)
29/11/2563
13
การแข่งขันเครื่องบินเล็กประจำปี 2563
28/11/2563
14
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
28/11/2563
15
จัดบูธการช่วยฟื้นคืนชีพ&AED
24/11/2563
จำนวนข้อมูลทังหมด 73 รายการ แสดงรายการจำนวน 5 หน้า   หน้าละ 15  รายการ  ท่านกำลังอยู่หน้าที่  2 
คลิ๊กที่หมายเลขหน้าเพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
| 1 |2 |3 |4 |5 |

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001