กิจกรรม รพ.รร.จปร. ประจำสัปดาห์ แสดงผลตามลำดับ 15 รายการล่าสุด

ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
คณะตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์( LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์เข้าตรวจประเมิน แผนกพยาธิวิทยา รพ.รร.จปร.
28/11/2566
2
ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
30/11/2566
3
ห่วงใย "น้องคนเล็ก"
16/11/2566
4
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับ นตท.ในส่วน ทบ.(ส่วนทภ.1)ประจำปี2566 แบบเฉพาะกลุ่ม
06/02/2566
5
ตรวจเยี่ยม หน่วยสายแพทย์ ทบ.พื้นที่ ทภ.1
01/02/2566
6
งานกีฬา ทบ.ครั้งที่ 70
31/01/2566
7
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 และพิธีเทิดเกียรติ "อาร์มทองสดุดี" เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีนักรบไทย ณ ลาน บก.รร.จปร.
18/01/2566
8
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายจงรักภักดี เนื่องในวันกองทัพไทย
18/01/2566
9
ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
06/01/2566
10
กิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ open house
29/12/2565
11
ชาว จปร. ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
29/12/2565
12
ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพ
27/12/2565
13
รพ.รร.จปร.ร่วมลงนามถวายพระพร
22/12/2565
14
ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
22/12/2565
15
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11/08/2565
จำนวนข้อมูลทังหมด 73 รายการ แสดงรายการจำนวน 5 หน้า   หน้าละ 15  รายการ  ท่านกำลังอยู่หน้าที่  1 
คลิ๊กที่หมายเลขหน้าเพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
| 1 |2 |3 |4 |5 |

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001