คำลงนามถวายพระพร

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวกฤตติกา พุ่มพวง   
พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น๓


คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

พันโทหญิงวิกานดา คงทน   
รอง หก.รพ.รร.จปร.


คำถวายพระพร ๗ รายการ

คำถวายพระพร