คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอกณรงค์ ภักดีศุภผล   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอกอนุพงษ์ รอดสาย   
รอง ผอ.รพ.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอกอุดมพงศ์ อติเวทิน   
ผช.ผอ.รพ.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอกหญิงพรพิมล เปานิล   
ประจำ รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวรัตนาภรณ์ ไทยเดชา   
พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น๓คำถวายพระพร จำนวน ๗ รายการ
แสดงผล ๒ หน้า   หน้าละ ๕  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  ๑