คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกฤตติกา พุ่มพวง   
พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น๓คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พันโทหญิงวิกานดา คงทน   
รอง หก.รพ.รร.จปร.คำถวายพระพร จำนวน ๗ รายการ
แสดงผล ๒ หน้า   หน้าละ ๕  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  ๒