ลงนามถวายพระพร
 
 


เลือกข้อความถวายพระพร

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย