ภาพกิจกรรม วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
ชาว จปร. ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

 

 
       เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 65 0800 - 1400 น. รพ.รร.จปร. ดำเนินการรณรงค์ “ชาว จปร. ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเตือนสติผู้ขับขี่ยานพาหนะ ออกเดินทางให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ในช่วง 7 วันอันตราย กระตุ้นจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ข้าราชการและกำลังพล รร.จปร. และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ รร.จปร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 192 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001