กิจกรรม รพ.รร.จปร. ประจำสัปดาห์ แสดงผลตามลำดับ 15 รายการล่าสุด

ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
17/10/2564
2
โครงการทำหมันถาวรสุนัขและแมวจรจัด ปี 64
10/02/2564
3
อบรมให้ความรู้เรื่องนิรภัยการฝึกและการปฐมพยาบาลโรคลมร้อน
09/02/2564
4
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข
16/12/2563
5
เดินวิ่งครอบครัว (Fun run 3 Kms.)
29/11/2563
6
การแข่งขันเครื่องบินเล็กประจำปี 2563
28/11/2563
7
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
28/11/2563
8
จัดบูธการช่วยฟื้นคืนชีพ&AED
24/11/2563
9
โครงการ "ราชทัณฑ์ ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก
24/08/2563
10
สนับสนุนคัดกรอง covid-19 และโรคทางเดินหายใจ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
27/06/2563
11
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
26/05/2563
12
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
25/05/2563
13
จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เรื่องโรคไข้เลือดออก
20/05/2563
14
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโควิด 19
20/05/2563
15
วันสถาปนาโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 33 ปี
05/03/2563
จำนวนข้อมูลทังหมด 51 รายการ แสดงรายการจำนวน 4 หน้า   หน้าละ 15  รายการ  ท่านกำลังอยู่หน้าที่  1 
คลิ๊กที่หมายเลขหน้าเพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
| 1 |2 |3 |4 |

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001