ภาพกิจกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
คณะตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์( LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์เข้าตรวจประเมิน แผนกพยาธิวิทยา รพ.รร.จปร.

 

 
       วันที่28พ.ย.66 เวลา0900 -1600 คณะตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์( LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์เข้าตรวจประเมิน แผนกพยาธิวิทยา รพ.รร.จปร. โดยมี พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร.ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม2 รพ.รร.จปร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 171 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001