ภาพกิจกรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
ห่วงใย "น้องคนเล็ก"

 

 
       วันที่ 16 พ.ย. 66 เวลา 0830 งานสร้างเสริมสุขภาพ รพ.รร.จปร. เข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทหารกองประจำการ ผลัด 2 ปี 66 ที่มีดัชนีมวลกายผิดปกติ จำนวน 94 นาย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ร.รร.จปร. ซึ่งได้อบรมให้ความรู้โดยยึดหลัก 3 อ. 2 ส. เพื่อพิชิตความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง และมีการติดตามผลภายหลังจากที่อบรม 1 เดือน ผลการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 165 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001