ภาพกิจกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับ นตท.ในส่วน ทบ.(ส่วนทภ.1)ประจำปี2566 แบบเฉพาะกลุ่ม

 

 
       วันที่ 6 ก.พ.66 เวลา 1130-1600 พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร. พร้อม จนท.ทางการแพทย์ รพ.รร.จปร.จัดชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับ นตท.ในส่วน ทบ.(ส่วนทภ.1)ประจำปี2566 แบบเฉพาะกลุ่ม จำนวน 202 คน ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 274 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001