ภาพกิจกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
ตรวจเยี่ยม หน่วยสายแพทย์ ทบ.พื้นที่ ทภ.1

 

 
       วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา10.30-12.30 พล.ท.วุฒิไชย อิศระ จก.พบ.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ ทบ.พื้นที่ ทภ.1 ของ รพ.รร.จปร. โดยมี พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร.และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รพ.รร.จปร.ให้การต้อนรับและรับฟังโอวาท การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 266 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001