ภาพกิจกรรม วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
 
งานกีฬา ทบ.ครั้งที่ 70

 

 
       งานกีฬา ทบ.ครั้งที่ 70 ตั้งแต่วันที่ 27-31 ม.ค.66 พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร. นำทีมสนับสนุน บริการทางการแพทย์ ในงานการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ รักบี้ เดินวิ่งประกอบด้วยเต็นท์พยาบาล ณ ลานบก.รร.จปร., รถพยาบาลและ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอดเส้นทาง ณ รร.จปร. จ.นครนายก
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 193 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001