ภาพกิจกรรม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
 
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 และพิธีเทิดเกียรติ "อาร์มทองสดุดี" เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีนักรบไทย ณ ลาน บก.รร.จปร.

 

 
       วันที่ 18 ม.ค. 66 เวลา1430 เนื่องในวันกองทัพไทย พ.อ. วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร. และ กำลังพล รพ.รร.จปร. ได้ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 และพิธีเทิดเกียรติ "อาร์มทองสดุดี" เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีนักรบไทย ณ ลาน บก.รร.จปร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 167 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001