ภาพกิจกรรม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
 
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายจงรักภักดี เนื่องในวันกองทัพไทย

 

 
       วันที่18 ม.ค.66 เวลา 0900-1100 เนื่องในวันกองทัพไทย พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร.และ กำลังพล รพ.รร.จปร. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายจงรักภักดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 171 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001