ภาพกิจกรรม วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566
 
ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี

 

 
       เมื่อวันที่6ม.ค.66 เวลา0630 น. กำลังพล รพ.รร.จปร.ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566 และร่วมอวยพรปีใหม่แก่ ผบ.รร.จปร.รับของขวัญปีใหม่จาก ผบ.รร.จปร. โดยมี พ.อ.อุดมพงศ์ อติเวทิน ทปษ.รพ.รร.จปร.เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลาน บก.รร.จปร.
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 270 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001