ภาพกิจกรรม วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
กิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ open house

 

 
       เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.65 เวลา 1000 น. พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ เสนารักษ์ ผลัด2/65" ณ มว.พล.สร.รพ.รร.จปร. จ.นครนายก เพื่อตอนรับผู้ปกครอง/ญาติของน้อง ทหารใหม่ ผลัด2/65 และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น สาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า , สาธิตการกู้ชีพช่วยเหลือ (CPR) , สาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทางยุทธวิธี , ทหารใหม่และญาติร่วมรับประทานอาหาร เป็นต้น
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 213 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001