ภาพกิจกรรม วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพ

 

 
       เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 เวลา 1330 น งานสร้างเสริมสุขภาพ รพ.รร.จปร.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันหัด-หัดเยอรมันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ทหารใหม่ผลัด2/65 จำนวน 180 นาย ณ อาคารจตุรมิตร พัน ร รร.จปร. ผลการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 188 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001