ภาพกิจกรรม วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 
       เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65เวลา 0800-1130น. พ.อ.กฤติ เนื่องจำนงค์ รอง.ผอ.รพ.รร.จปร. พร้อมเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์ รพ.รร.จปร. ร่วมโครงการ “ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก จำนวนผู้รับบริการ 25 ราย ประกอบด้วย -การตรวจและถอนฟันจำนวน 23 ราย -ตรวจและให้ยาจำนวน 2 ราย ผลการปกิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 194 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001