ภาพกิจกรรม วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 
       เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา0700- 1000 ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย พันเอก ณรงค์ ภักดีศุภผล รอง ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ พันเอกวิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร. มีกำลังพลของรพ.รร.จปร.เข้าร่วมพิธี โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 85 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001