ภาพกิจกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
โครงการทำหมันถาวรสุนัขและแมวจรจัด ปี 64

 

 
       โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดโครงการทำหมันถาวรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ รร.จปร. โดยได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอปากพลีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มูลนิธิเพื่อสุนัข Street Dog (SOS) ณ กองพันทหารราบ กองกิจการพลเรือน รร.จปร.
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 112 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001