ภาพกิจกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
อบรมให้ความรู้เรื่องนิรภัยการฝึกและการปฐมพยาบาลโรคลมร้อน

 

 
       เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.64 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.รร.จปร. อบรมให้ความรู้เรื่องนิรภัยการฝึก การปฐมพยาบาลโรคลมร้อน พร้อมการลงนิเทศหน่วยฝึกช่างฝีมือทหาร ณ พัน ร .รร.จปร.
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 76 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001