ภาพกิจกรรม วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข

 

 
       เมื่อวันที่16 ธ.ค. 63เวลา 0830-1130 รพ.รร.จปร จัด แพทย์ ทันตแพทย์ และ จนท เข้าตรวจรักษาสุขภาพและสุขภาพช่องปาก ให้แก่ผู้ต้องขังตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 40 ราย ทำฟัน 24 ราย ปรึกษาสุขภาพจิต 16 ราย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 96 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001