ภาพกิจกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
เดินวิ่งครอบครัว (Fun run 3 Kms.)

 

 
       เมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬา เดินวิ่งครอบครัว (Fun run 3 Kms.) ณ.บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์อาคาร 100 ปี รร.จปร.
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 100 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001