วันที่ 11 ธันวาคม 2566
อุณหภูมิ  28 °C
ความเร็วลม 3 กม./ชม.
โอกาศฝนตก 0 %
ความชื้นสัมพัทธ์ 81 %
สภาวะอากาศทั่วไป
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่
สัญญาณธง
ปริมาณน้ำดื่ม ลิตร/ชม.
อย่างน้อย 1/2 ลิตร (500 cc.)
เวลาในการฝึก 1 ชม.
ทำได้ต่อเนื่อง