หน้าหลัก รพ.รร.จปร.
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่างเอกสาร
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศวิธีคัดเลือก
ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมทุกรายการ รพ.รร.จปร.


เลขที่
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาอ่านแล้ว
002800ประกาศผู้ชนะ ซื้อผงซักฟอกและ สป. สำหรับซักผ้า จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 41,405.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:19 น.0
002813ประกาศผู้ชนะ ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 178,147.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256515:06 น.0
002812ประกาศผู้ชนะ จ้างตรวจมวลกระดูก จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 60,840.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256515:03 น.0
002811ประกาศผู้ชนะ ซื้อสป. ทำความสะอาดชนิดต่างๆ จำนวน 39 รายการ เป็นเงิน 410,418.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:57 น.0
002810ประกาศผู้ชนะ ซื้อสป. เครื่องเขียนชนิดต่างๆ จำนวน 55 รายการ เป็นเงิน 298,484.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:55 น.0
002809ประกาศผู้ชนะ จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบแก๊ส ขนาด 150 ลิตร จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:51 น.0
002808ประกาศผู้ชนะ ซื้อกระดาษบันทึกผลสำหรับเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,960.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:40 น.0
002807ประกาศผู้ชนะ ซื้อหัวกรอฟันไดมอนด์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 23,100.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:38 น.0
002806ประกาศผู้ชนะ ซื้อสป. สาย ส. (อุปกรณ์ใช้กับคอมพิวเตอร์) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 52,320.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:35 น.0
002805ประกาศผู้ชนะ ซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 45,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 256514:33 น.0
จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 2656 รายการ

เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 2656 ราย แสดงผล 266 หน้า   หน้าละ 10  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|<< |<     12345678910    > | >>|