หน้าหลัก รพ.รร.จปร.
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่างเอกสาร
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศวิธีคัดเลือก
ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมทุกรายการ รพ.รร.จปร.


เลขที่
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาอ่านแล้ว
001778ซื้อPo (60/65) Lactulose syrup 100 ml, Ispaghula husk powder, Amlodipine besylate 5 mg, Pioglitazone 30 mg, Simvastatin 20 mg, Pravastatin sodium 40 mg, Atenolol 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ต.ค. 256410:20 น.0
001777ซื้อPo (62/65) Cotton ball, Walker, Gauze 22, Gauze 33, Gauze 44, Syringe dispos 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ต.ค. 256409:51 น.0
001779ซื้อPo (50/65) Amino acid solution 7.2% 500 ml, Dulaglutide inj 1.5 mg/0.5 ml, Fluticasone propionate nasal spray 120 dose, Salmeterol xinafoate+fluticasone propionate accuhaler 50/250 mcg, Verapamil 240 mg, Cinacalcet hydrochloride 25 mg, Amoxycillin sodium+clavulanate potassium inj 1.2 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ต.ค. 256410:51 น.0
001775ซื้อPo (59/65) Slver sulphadiazine cream 450 g, Allopurinol 100 mg, Orphenadrine citrate+paracetamol, Donepezil hydrochloride 5 mg, Triamcinolone oral paste 0.1% 5 g, Metoprolol tartrate 100 mg, Meloxicam 7.5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ต.ค. 256412:20 น.2
001749ซื้อPo (25/65) Gabapentin 600 mg, Pitavastatin 2 mg, Etoricoxib 90 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 256409:23 น.2
001759ซื้อPo (36/65) Silodosin 4 mg, Agomelatine 25 mg, Rivaroxaban 15 mg, Alfuzosin 10 mg, Dapagliflozin 10 mg + metformin 1000 mg, Trelagliptin 100 mg, Donepezil hydrochloride 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 256415:56 น.2
001758ซื้อPo (5/65) Diacerein 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 256415:26 น.2
001757ซื้อPo (17/65) Clindamycin phosphate injection 600 mg/4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 256415:15 น.2
001756ซื้อPo (4/65) Pregabalin 75 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 256415:04 น.2
001754ซื้อPo (15/65) Recombinant human erythropoietin alfa injection 5000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 256414:24 น.2
จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 1651 รายการ

เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 1651 ราย แสดงผล 166 หน้า   หน้าละ 10  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|<< |<     12345678910    > | >>|